Népszerűségünk oka

Német nyelvoktatás

Az Iskolánk fő jellemzője a nemzetiségi német nyelv oktatása és a nemzetiségi hagyományok ápolása. A német nyelv magas szintű ismerete, a helyi hagyományok ápolása, az ismeretek és eszmecserék a magyarországi németek történetéről és jelenéről a német nyelvterület modernkori kultúrájának ismeretével együtt a magyarországi német identitás nélkülözhetetlen részét képezi. Első osztálytól kezdve minden nap van német nyelvóra, amelynek magas színvonalát emeli a nagyobb létszámú osztályokban a csoportbontás, a német nyelvi szakkörök és a német nyelvi és népismereti táborok. Heti egy-egy órában oktatjuk a német nemzetiségi népismeretet és a magyarországi német néptáncokat. Iskolánk csatlakozott a DSD nyelvvizsga rendszerhez, melynek keretében a felső tagozatos tanulóink nyelvvizsgát tehetnek.

 

Sokszínű, színvonalas szakmai munka

Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka, melyet a tanulói képességek optimális kibontakoztatása és a szülői elvárásoknak való megfelelés egyformán vezérel. Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség. Az intézményben folyó minőségi munka alapján a városban és térségben iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják más településekről is a mi intézményünket. Közvetlen partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk. Tanulóink általános kultúrájának fejlesztését számos tanórán kívüli programmal támogatjuk. Iskolánk országosan is híres a művészeti szakköreiről, de széleskörűen biztosítunk lehetőséget tanulóinknak a sport és a digitális kultúra területén is.

 

Családias hangulat

Iskolánkban kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában, mintegy második otthonként, biztonságban, a komfortzónájuknak megfelelően érezzék magukat. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását. Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, fejlődésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.