Helyi tanterv 2020.

Figyelembe véve az alábbi joghelyeket:

  • A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (megjelent)
  • a 20/2012-es EMMI rendelet az intézmények működéséről
  • az 5/2020-a Kormányrendelet (I.31.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet módosításáról.

Az iskolánkban a 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben az Oktatási Hivatal oldalán elérhető a „A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” alapján ajánlott alábbi tantárgyi struktúrát és óraszámokat vezetjük be és alkalmazzuk:

1-2. évfolyam

3-4. évfolyam

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam