Megemlékezés a Hartyáni Ukrajnások emlékműnél

Megemlékezés a Hartyáni Ukrajnások emlékműnél

2022. november 5-én délután a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az Ukrajnába kényszermunkára elhurcolt Újhartyániakra emlékeztünk. A megemlékezést köszönjük Lauter Antalnak. A rövid műsort köszönjük iskolánk két volt diákjának Szolnoki Boglárkának és Rajszki Emmának! A mindannyiunkat megerősítő lelki támogatást pedig Bese Gergő atyának, az Isten áldását kérjük rá!

Részlet a megemlékezésből:

 

Ma 73 éve, november 5-én érkezett haza Ukrajnából Novi Donbaszból az utolsó Málenkij Robotra hurcolt hartyáni csoport.

Röviden elevenítsük fel az eseményeket.

„…November 5-én leszálltunk a pilisi állomáson. Ceglédbercelen zenével, harangszóval fogadták a hazatérőket. Mi is hírt adtunk, hogy érkezünk. Mikor a teherautók a falu széléhez értek, fekete volt az út a néptől. Mindenki várta az „ukrajnaiakat”. Zúgtak a harangok. Másnap a templomban hálaadó szentmisét tartott a kanonok úr. Boldogok voltunk, hogy öt év után hazatérhettünk. Gyóntunk, áldoztunk… Talán hit nélkül nem is tudtunk volna ilyen hosszú ideig kitartani.” – nyilatkozta egy hazatérő.

Az Újhartyánból Málenykij Robotra elhurcoltak indulás előtti napjai

 1. január 13-án a ceglédberceli vasútállomáson bevagonírozták a hartyáni Málenykij Robotra elhurcoltakat és útnak indították őket Ukrajnába.

A következőkben Schlachta István atya feljegyzéseit idézzük, aki káplán volt  Újhartyánban, 1944 szeptemberétől 1945 augusztusáig a II. világháború idején. Az alábbi sorokat az újhartyáni Historia Domusban jegyezte le Schlachta atya:

 • január 4. Összeszedik a német ajkú embereket. Férfiakat 16-tól 48, nőket 17- től 35 éves korig.
 • január 5. Az első időpontban az előjegyzett hatszáz ember közül negyven fő jelenik meg.
 • január 7. Ki kell hirdetni, hogy a doktor is elmegy a transzporttal.
 • január 8. Oroszok albertirsai és ceglédberceli nemzetőrökkel az egész falut felkutatták, és mindenkit bevittek, aki az előírt korcsoportba tartozott.
 • január 9. Elbúcsúztattam az embereket, 250-260 fő (?), köztük 30 lány és asszony. Lengyelfalváig (Újlengyelig) elkísértem őket…
 • január 13. Hajnal 5 óra tájban elindultunk Ceglédbercelre több lovas kocsival, mert többeket hazaengedtek és azt mondták, hogy ott vannak még Hartyániak.

 

A következő mondatok Lauter Antal feljegyzéseiből származnak:

Az 1990-es évek második felében felkerestem Kókán Schlachta István atyát. Arról kérdeztem őt, hogyan emlékezik vissza a II. világháború Újhartyánt érintő részleteire. Hogyan történt a lakosság Málenkij Robotra való elhurcolása? A vele készült interjúból következnek részletek:

 

Hogyan történt az „Ukrajnások” összeszedése az oroszok által?

 • …beállított a plébániára egy orosz őrnagy és egy tolmács, a tolmács egy kolozsvári fiatalember volt…mondta az őrnagy, hogy van egy rendelet, hogy a német ajkúakat el kell vinni újjáépíteni Oroszországot…ezt nekünk ki kellett hirdetni a templomban a misén… én vitatkozni kezdtem a tiszttel: itt a század eleje óta nincsen már német iskola, se német mise, de a tiszt azt mondta: Parancs, Parancs!
 • …mutatta az újságot is, orosz újság volt, rajta volt Újhartyán falu is, láttamTaksonyt is ráírva…
 • Jelentkezett a lakosság önként?
 • …a jelzett napon legalább 500-600 főnek kellett volna jelentkezni, és összejöttek 30-40-en…
 • …ekkor jött a rafinált orosz módszer, azt mondták: Nyicsevo! Nem lesz, egyáltalán nem lesz elmenetel Oroszországba…
 • …minden jelentkező személyt hazaküldtek… a falu lakossága egy időre megnyugodott… néhány nap múltán egy éjszaka két albertirsai nemzetőr végig járta a falut, a Plébániát is, amely személy a megjelölt életkorba esett, azt bevitték a Községházára.
 • Csak a német családnevűeket írták föl?
 • … nem, akkor már mindenkit, aki a megadott korhatárba esett… az egyik szobába tették azokat, akiket vinni kellett…a többiek mehettek…azokat a hartyániakat, akik a korhatárba beleestek, már többet nem engedték haza, azt mondták nekik: két-három hónap robot!

 

 • Hogyan történt az „Ukrajnaiak” indulása?
 • …Ceglédbercelen az iskolában vannak már több napja! – jött a hír néhány nappal később… próbáltam beszélni az őrnaggyal, sikerült rávennem, hogy az első pénteken menjünk el Bercelre… Kékesi atya volt a plébános ott, hozzá mentünk lovas kocsival, de amikor odaértünk, azt mondta: sajnos ma elvitték őket…”
 • (A beszélgetés után nem sokkal később Schlachta István atya elhunyt.)

 

A Fegyverszünet Ellenőrző Bizottság 1945. évi március hó 18-án kelt 26. számú rendeletére a szovjet katonaság által elszállított magyar állampolgárok névsora Újhartyánban 168 nevet tartalmazott, az elhurcoltak neveit örökítette meg Újhartyán város Német Nemzetiségi Önkormányzata a GULÁG emlékévben a melletünk látható Hartyáni Ukrajnások emlékművén.

 

 

Magyar lány orosz földön – vers Oroszországból (részlet)

 

Messze, orosz földön, Pünkösd hajnalán,

A napkeltét nézi egy rab magyar lány,

S míg szeméből a könny sűrűn pereg,

Nyugat felé fordul, Istenem, segíts meg.

 

Arra, messze, messze, merre a nap lejár,

Van az én otthonom, szép magyar hazám,

Összetört szívvel ott vár énreám,

Folyton Istent kérve, apám, s anyám.

 

Azt sem tudják rólunk, élünk-e, vagy halunk,

Idegen országban hogyan is megy sorunk.

Nem tudják, hogy nékünk nem öröm az ünnep,

Mert dupla a sors és fájóbbak a könnyek.

 

Sötét bánya mélyén, Davaj Bísztra mellett,

Lányuk szenet termel, lapátos csillés lett.

A nehéz robottól elgyötrődött teste,

De mégis megtartja az Úrnak kegyelme.

 

Nem hiába kéred Istent, anyám értem,

Hogy segítsen, itt van minden percben, érzem.

Ha rejtegetni is kell a feszületet,

A Megváltó Krisztus hazasegít minket.

                                                                            Összeállította: Lauter Antal

Pár kép a megemlékezésről:

20221105_183439
20221105_183444
20221105_183452
20221105_184031
20221105_184205
20221105_184314
20221105_184323
previous arrow
next arrow