Majer György Katharina – Kreisz – Preis német nemzetiségi pedagógus kitüntetése

1986-ban végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói szakán. Hivatását a fővárosban kezdte.  Négy év után szülőfalujában Újhartyánon folytatta a pedagógia munkát, először tanító, ezt követően igazgatóhelyettes, majd 1997-től igazgatóként.  Vezetői beosztásának kezdetén talán az egyik legnehezebb, de egyben a legnemesebb feladatra vállalkozott. A sváb gyökereire büszke településen létrehozta a német nemzetiségi iskolát. A közoktatás tekintetében egy változó, alakuló környezetben, ahol verseny indult a gyerekekért.  A ma természetesnek tűnő nemzetiségi oktatást komoly viták előzték meg. Az elhallgatott múlt, a félelem, a politikai környezet vezetett ahhoz, hogy hivatalosan már szinte mindenki magyarnak vallotta magát a településen. A nyelv elveszett, de a nemzetiségi tudat a hagyományokban élt tovább.

A szabadsággal élve formálódott az iskola arculata. Ennek lett az elválaszthatatlan része a nemzetiségi oktatás, amely áthatotta az intézmény teljes rendszerét iskolai nevelés stílusát, érték- és szokásrendjét.

Olyan iskolát hozott létre, amely építkezik a hagyományaiból, támaszkodik a múlt értékeire és állandóan képes az új szakmai kihívásoknak megfelelni.  Kollégáival közösen éveken keresztül Németországban szervezett német nemzetiségi nyelvi, módszertani és népismereti továbbképzéseken vett részt. Aktív részvételével létrejött a 8 iskola projekt, amelynek keretében együttműködést építettek ki a megyében működő nemzetiségi iskolák között. A pedagógusokat ösztönözve elvégezte 2009-ben Baján a német nemzetiségi tanítói szakot.

Sok fejlesztés vagy tanulást segítő eszköz ekkor született.

  • Saját készítésű mesekönyvek, kifestők, hanganyagok
  • A „KUCKÓ”, amelynek alapötletét az adta, hogy kisgyermekkori kommunikációs nyelvórák bevezetéséhez tartozó úgynevezett felzárkóztató illetve tehetséggondozó órákon a panelmondatok gyakorlásával, dalok és mondókák értő előadásával a német nyelven való megszólalás élményét biztosítsuk a gyerekek számára
  • Projekthetek egy-egy népismereti témában
  • Tanulmányi versenyhét

Javaslatára a népismeret órák része lett a néptánc. Hagyománnyá vált iskolai nemzetiségi programokat indított (némettábor, farsangi hagyományőrző programok, tuskóhúzás, Szent Márton napja, Luca nap stb.:). Ezek közül is kiemelkedett a Svábnap, amely a település szinte egészét megmozgató eseménnyé nőtte ki magát. A gyerekek gasztronómiai gyűjtőmunkájából egy iskolai sváb szakácskönyvet jelentetett meg. Vezetésével a népismeret órákat segítő 10 részes videósorozat készült, amelyben az osztályok egy-egy nemzetiségi témát dolgoztak fel.

Az oktatásban történő változások csak évek múlásával mérhetők. Talán a helyes út egyik értékmérője lehet az a tény, hogy ma sikk a nemzetiségi iskolába járni. Immár a bejáró tanulók létszáma megközelíti a 40%-ot. A vezetése alatt egy életre tartást adó, értékeket közvetítő nemzetiségi iskola formálódott.

Munkája elismeréseként 2011-ben Pest megye Arany János pedagógiai díjat vehetett át.

 

Közéleti tevékenysége

A település közösségének elismert tagja. Települési és nemzetiségi képviselő. 2005-ben közösségépítő és formáló tevékenysége elismeréseként országos német kisebbségi képviselőnek választották.  Ez idő alatt szorgalmazta, hogy az iskolák fenntartását vegyék át a települési nemzetiségi önkormányzatok. Újhartyánon az elsők között ez meg is történt. Ma már az iskola mellett az óvoda is a nemzetiségi önkormányzathoz tartozik.

A magánéletében is hitelesen képviseli a nemzetiségi értékeket. Alapító tagja, később művészeti vezetője lett az 1991-től működő Hercel német nemzetiségi tánccsoportnak. 1991 tavaszán gyermektánccsoportot alapított. Volt időszak, amikor az iskola fele, több mint 120 gyerek táncolt és ismerkedett a nemzetiségi tánc lépéseivel. Nemzetközi szereplések, hazai nemzetiségi találkozók, az országos Svábbálokon való fellépések színesítették a palettát.

A településen a községi rendezvények, valamint hagyományőrző programok szervezésében és irányításában is részt vállal. Kezdeményezésére készült el, a ma a település történelmi központjában található, talán az egyik legnagyobb hazai Ulmer Schachtel.

Nemzetiségi tanítóként célja, hogy „a fiatalok folytassák, újítsák meg a hagyományt, építsék tovább a közösség kultúráját, gyarapítsák a német–magyar közös örökséget.”

Tanítói munkásságának, élményszerű, játékos tudásátadásának köszönhetően diákjai már egészen fiatalon is szívesen használják a német nyelvet. Az újhartyáni iskola elismert, kiváló pedagógusa, akinek generációk köszönhetik a német nyelvtudásuk megalapozását.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola nevében szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!