Intézményünk jellegzetessége, hogy már az első évfolyamtól kezdve heti öt órában oktatjuk a német nemzetiségi nyelvet. A fokozatosság elvét betartva, az induláskor játékokkal, versekkel, zenével, tánccal, míg a felső tagozaton a kommunikációt előtérbe helyezve, igyekszünk színesíteni a tanórákat. Szakmailag jól felkészített módszertani gazdagsággal rendelkezdő pedagógusok várják a német nemzetiségi nyelv iránt érdeklődő gyermekeket. Játékos formában a hagyományokra, a szokásokra építve megismerik Újhartyán és a magyarországi németek történelmét, dalait, zenéjét, táncait. Hagyományőrző iskolai programokon (Sváb nap, farsangi ünnepkör, Laterne, Luca nap stb…) vesznek részt, amelyek erősítik az identitást, a közösséghez való tartozás érzését. Rendszeresen szervezünk német nyelvű táborokat. Iskolánk évente vesz részt olyan nemzetközi projektben, ahol közös nyelv a német (Ausztria, Németország). Intézményünkben 1991 óta működik, a nemzetiségi tánccsoport, melynek fellépései színesítik a község kulturális életét.

A német nemzetiségi program nyitott a német kisebbséghez tartozók és azok számára is, akik meg szeretnék ismerni ezt a kultúrát, ezt a nyelvet.

A nálunk eltöltött nyolc év után nyitva állnak gyermekeink előtt rangos gimnáziumok, szakközépiskolák, kapui: például Budapesten a Német Nemzetiségi Gimnázium, az Apáczai-Csere János Gimnázium, vagy a Kossuth Lajos Két-tannyelvű Gimnázium.