Küldetésnyilatkozat

Mi, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, fejlődésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

A német nemzetiségi nyelv oktatásával a nyelv tanulásán túl, megismertetjük a gyerekeket a német kultúrával, hagyománnyal. Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, kreatívak, gyakorlatiasak és elfogadják a másságot. A fenntartó önkormányzat bennünk mindig igaz partnerre talál, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van szó. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjenek a fejlődésre.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

Jövőkép

A város egyetlen iskolájaként fogadjuk az újhartyáni gyermekeket és a környékbeli településeken élő gyermekeket is. Olyan lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, amelyeket a városi nagy iskolák nem tudnak, így a környező településekről is várjuk a tanulókat. Ennek érdekében mindent megteszünk azért, hogy iskolánk jó hírneve tovább növekedjen. A jövőben is folytatjuk iskolánk bemutatásáért, népszerűsítéséért folytatott munkánkat.

  • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
  • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
  • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
  • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek  fenntartására törekszünk.