Járványügyi intézkedés

Az iskolai járványügyi protokoll az alábbiak szerint alakul:

Iskola látogatása

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
és dolgozó látogathatja.

Tanuló vagy dolgozó esetén, ha tünetek merülnek fel, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján a szülő vagy dolgozó gondoskodik az orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Iskolánk a tanévnyitó ünnepség kivételével nem szervez olyan
rendezvényt, amelyen szülők, vagy egyéb külső személyek vesznek részt.

Az osztálytermekben a tanulókat a lehetőségekhez mérten a
legszellősebben helyezzük el. A tanítási órákon a maszk viselése nem kötelező.

A közösségi terekben igyekszünk betartani a 1,5 méteres
védőtávolságot, azonban ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani, így javasolt
a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk
kerülni, de ez nem oldható meg minden tanóra esetében. Minden olyan esetben
amikor a tanulók osztályokat váltanak, a váltás között a tantermekben
felületfertőtlenítést végzünk.

A testnevelésórákat és a tánc órákat az időjárás
függvényében kint tartjuk meg. Az órák során mellőzzük a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel vagyunk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

Iskolánk a tanévnyitó ünnepség kivételével nem szervez olyan
rendezvényt, amelyen egyszerre egy közös térben több osztály vesz részt.

Az iskola nem tervez külföldi úticélú kirándulást.

A szülői értekezleteket csak a tanítási idő után lehet megszervezni, leghamarabb 17.00- kor kezdődhetnek. A szülői értekezletekre a szülők számára kötelező a belépés során a testhőmérséklet mérés és a kézfertőtlenítés. A belépés menetéről az osztályfőnökök az értekezletre értesítő levelekben tájékoztatják a szülőket. A belépés után a szülők számára javasolt a maszk használata.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

A tanév során az iskolába leghamarabb 6:45-kor léphet be
tanuló.

Az iskolába belépők számára minden reggel, illetve az első
belépés során kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés, melyet az aulában az
arra kijelölt személyek végeznek el.

Ha a lázmérés során a mért érték 37,5 ℃-ot
meghaladja, a tanulót elkülönítjük és értesítjük a szülőt.

Ha a tanulók vagy a dolgozók napközben elhagyják az iskola
területét, majd visszatérnek és az iskolaépületbe belépnek, ismét kötelező
számukra a kézfertőtlenítés.

A mosdókban és az étkezőben a szappan mellé vírusölő hatású
kézfertőtlenítőket helyezünk el a tanulók és a dolgozók részére.

Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A gyermekeknek megtanítottuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású, természetes
szellőztetésre, az ablakokat az időjárás függvényében nyitva tartjuk.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan ügyelünk az étkező tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.

Az étkezőben a segítő személyek (ételkiadók, osztályfőnökök,
ügyeletes tanár, takarítók) a belépéskor és ha szükséges több esetben is
vírusölő kézfertőtlenítőt használnak.

Az étkezőben az osztályfőnökök, illetve az ügyeletes kiemelt figyelmet fordít a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, ezt folyamatosan ellenőrzi.

Az étkezőben az asztalok és a közös használatú eszközök fertőtlenítését folyamatosan az étkeztetés üteméhez igazodva valósítjuk meg. A tanulók által használt evőeszközök forró (100 ℃ feletti) fertőtlenítő mosogatása folyamatos.

Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a
tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

A hiányzó tanuló az otthona elhagyása nélkül, a TKDM-ben is
használt eszközökkel vehet részt az oktatásban.

Teendők beteg személy esetén

A fertőzés tüneteit mutató tanulót és dolgozót,
haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről.

Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük.

Az iskolában elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Az elkülönített tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.