Iskolánk hagyományos német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola.
330 diák, 36 fő állású pedagógus, és 4 fő óraadó éli mindennapjait az épületben, melyet 2000-ben újítottak fel.
A közel 100 milliós beruházás során elkészült épületegyüttes “Építészeti Nívódíj”-at kapott.
Intézményünk túl van “újkori” (nemzetiségi) létének első tizenöt évén, melyet 1996-ban kezdtünk tervezni.
A töretlen fejlődés érdekében az eddigi eredmények mellett új utakat, irányokat jelöltünk ki a szülők, az önkormányzat és a diákok igényeinek figyelembevételével.

Lehetőségek bővülése 2014-ben: Egyik legnagyobb vívmányunknak tartjuk, hogy 2014. szeptemberétől iskolánk új fenntartója a Német Nemzetiségi Önkormányzat lett. A fenntartóváltás eredményeképpen több új kolléga felvételére is sor került intézményünkben,
akik az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusaiként látják el nevelő-oktató munkájukat.

A pedagógus létszámbővítés egyik oka az emelkedett tanulói létszám, ami mintegy 50 fő,
kollégáink óraszámcsökkenése, a magyar, a matematika és német nyelv csoportbontásának lehetősége is a fenntartó váltás eredménye.