Deutsches Sprachdiplom I Schriftliche und Mündliche Kommunikation DSD I német nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részek

Iskolánk végzős diákjai közül 2024. március 13-án 10 tanuló vett részt a DSD I egynyelvű német nyelvvizsga írásbeli részén. A feladatsor olvasás illetve hallás utáni szövegértéssel kezdődött, majd a diákoknak fogalmazást kellett írniuk egy megadott témában. A folytatásra április 11-én került sor a nyelvvizsga szóbeli részén. A megmérettetés általános témákról szóló kötetlen beszélgetéssel kezdődött. A tanulók saját maguk által választott témában készítettek prezentációt, kutatómunkát végeztek az adott témakörben, ezzel is bővítve szókincsüket. Színvonalas, gondosan összeállított munkák születtek, idén is büszkék lehetünk diákjainkra, mivel mindannyian sikeres szóbeli nyelvvizsgát tettek. Az írásbeli vizsga eredményei a nyár elejére várhatóak Németországból.

Gratulálunk végzőseinknek!