Deutsches Sprachdiplom I Mündliche Kommunikation

DSD I német nyelvvizsga szóbeli rész

  1. április 1-jén végzőseink közül 15 diák vett részt a DSD I nyelvvizsga szóbeli részén. A tanulók saját maguk által választott témában készítettek prezentációt, kutatómunkát végeztek az adott témakörben és bővítették szókincsüket. Színvonalas, gondosan összeállított munkák születtek, idén valóban büszkék lehetünk diákjainkra: mind a 15 vizsgázó B1 nyelvi szintű minősítést szerzett.

Gratulálunk végzőseinknek és felkészítő tanáruknak, Balogné Acsai Hajnalka tanárnőnek!