Rajzverseny eredményhirdetése

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola rajzversenye

 

 

Szent Miklós napi szokások megjelenítésére hívtuk a nagycsoportos óvodásokat, kisiskolásokat.

December 2-ig vártuk az alkotásokat, a sikeres munkákból kiállítás nyílt, az iskola aulájában.

Nagy volt az érdeklődés a kis művészek körében, akik hozott munkával szálltak ringbe. Ebben az évben 55 al­ko­tás ér­ke­zett hoz­zánk, így na­gyon nehéz dolga volt a zsű­ri­nek.

A díjazás szempontjából kénytelenek voltunk mégiscsak valamiféle sorrendet állítani. Korcsoportok szerint díjaztuk a legjobbnak ítélt alkotásokat.

Az al­ko­tá­sok pon­to­zá­sá­nál szá­mí­tott a kom­po­zí­ció, a szín­hasz­ná­lat, a tech­ni­kai meg­ol­dá­sok­ban való jár­tas­ság, de az egyé­ni ki­fe­je­ző­e­rő, ami a gye­rek­raj­zo­kat egye­di­vé, és meg­is­mé­tel­he­tet­len­né teszi az őszin­te meg­ol­dá­sa­i­val.

A díjazottak:

Első korcsoport: 1-2. évfolyam
1. helyezettek: Rizmajer Lili 1.a, Rizmajer Jázmin 1.b
2. helyezettek: Tóth Martina 1.b, Szénási Anna 2.b
3. helyezettek: Tóth Bíborka 2.a, Tóth Réka 2.b

 

Második korcsoport: 3-4. évfolyam

1. helyezettek: Balázs Boglárka 3.b, Bábel Jázmin 4.a

2. helyezettek: Federer Rella Gabriella 3.b, Hölle Hanna 3.b

3. helyezettek: Csenteri Dorina 3.a, Kári Péter 3.b, Vidra Hanna 3.a, Kovács Jázmin 4.a

 

Különdíjasok:

Serfel Viktória, nagycsoportos óvodás, Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda/Bodza csoport

Rizmajer Nóra 7. a

Mindenkinek szívből gratulálunk!

Legtehetségesebb kis művészeket pedig értékes ajándékokkal jutalmaztuk! Pá­lyá­za­tunk fő szpon­zo­ra az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola volt, ez­úton is na­gyon szé­pen kö­szön­jük tá­mo­ga­tá­sát!

Köszönettel tartozunk minden résztvevőnek, segítőnek! Mindenkinek jó egészséget kívánunk!