Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Újhartyán Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi intézkedési tervet hozza:

 

INTÉZKEDÉSI TERV

 

 1. Kormányzati döntés értelmében 2020. március 16-tól a Német Nemzetiségi Általános Iskola tantermen kívüli digitális oktatás formájában működik. A digitális munkarendre történő átálláshoz szakmai útmutatót, ajánlásokat fog kapni az iskola, amely alapján az intézményvezető munkacsoportok felállításával fogja meghatározni a tanulók digitális oktatásának rendjét. Erről folyamatosan tájékoztatva lesznek a tanulók és a szülők is!
 2. Fenntartói döntés értelmében az Eperke Bölcsőde Újhartyán és a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda 2020. március 16-tól zárva tart. A szülőket nyilatkoztatni kell arról, hogy gyermekeik esetében a gyermekétkeztetést igénylik ebben a helyzetben. Amennyiben a szülő az intézményvezetők felé előre lejelenti, hogy gyermeke otthoni felügyeletét nem tudja megoldani, úgy mindkét intézmény kiscsoportos gyermekfelügyeletet biztosít.
 3. A Főzőkonyha üzemel, ezzel biztosítva a felnőttétkeztetést, szociális étkeztetést, az ingyenesen étkező gyermekek ellátását, valamint a szülő nyilatkozata alapján igényelt gyermekétkeztetést. Az igénylők számát a bölcsőde, óvoda és iskolavezető összesíti, és jelenti a konyha felé.
 4. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az étel kiszállítása kizárólag egyszer használatos edényben történik, amit az önkormányzat térítésmentesen biztosít! Az étel kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik, mindenki részére házhozszállítással.
 5. Fenntartói döntés értelmében a közművelődési intézmények is zárva tartanak, a kulturális, közösségi esemény, terembérleti rendezvény, egyéb foglalkozás nem szervezhető és tartható.
 6. Rozmaring Idősek Napközi Otthona határozatlan ideig szünetel, különös tekintettel az idős személyek járványügyi veszélyeztetettségének érdekében.
 7. Az Egészségház épületében rendelési időben a teraszon, a bejárat előtt tartózkodhatnak a betegek, egyesével mehetnek be az épületbe egymást követően. Ennek érdekében a kinti tartózkodáshoz padokat helyezünk el. Arra kérjük a betegeket, akik a koronavírusra utaló tüneteket mutatnak (láz, köhögés, légszomj) NE MENJEN AZ ORVOSI RENDELŐBE, hanem telefonon egyeztessen az orvossal!
 8. Az intézmények vezetői saját hatáskörben döntenek az alkalmazott személyek munkarendjének meghatározásáról. Az intézmények dolgozóit arra kérjük, hogy betegen ne menjenek dolgozni!
 9. A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, elektronikus úton vagy telefonon tudják keresni a Hivatal dolgozóit folyamatban lévő ügyeik, kérelmeik esetében.
 10. A lakosság folyamatos tájékoztatásról elektronikus felületen és hirdetményi úton továbbra is gondoskodunk.
 11. Amennyiben a járvány tömeges elterjedésére sor kerül, az otthonukban karanténba helyezett személyek ellátásához önkéntesek segítségét kérjük. Erre jelentkezni a ujhartyan@ujhartyan.hu email címen lehet.

 

Közös érdekünk, hogy megelőző intézkedéseink eredményesek legyenek és Újhartyánon ne legyen ilyen megbetegedés!

 

Az intézkedési tervben meghatározott rendelkezések számos család életét megváltoztatják a következő időszakban, ezért mindenkitől együttműködést és a szabályok fegyelmezett betartását kérjük!

 

Tóth Antal                                                                        Schulcz József

német nemzetiségi önkormányzat                                         polgármester
elnöke