Pályaorientációs mérés közeleg

A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről — és a továbbtanulás szempontjából lényeges — néhány kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára.

A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat.

A felmérés 2020. szeptember 21. – október 12. között kerül végrehajtásra.